Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

         HOA TRONG NHÀ

Mộc hoa bên sảnh hương dìu dịu
Nguyệt quế đầu hiên gió hắt hiu
Mai chiếu thủy trắng cành thơm mát
Ngọc lan ngoài cửa sổ thoảng hương,

Phong lan lủng lẳng treo trước dậu
Những đóa hoa xinh mắc võng đu Đỏ tía, vàng chanh, phơn phớt tím...
Tươi rói thời gian... Đậm sắc Thu.

Ngôi nhà nho nhỏ - Không gian đẹp
Tá túc mấy chậu hoa xinh xinh
Hương thơm thoang thoảng căn phòng mát
Tiếp bạn Hoa- Thơ thắm đượm tình !


Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

EM NGAY XƯA

           EM NGÀY XƯA
                           (Hoài niệm)

Em là em của ngày xưa
Em càng không phải bây giờ đâu anh?
Em là ngọn gió mong manh

Em là một áng mây lành bay ngang
Mặc cho mưa gió phũ phàng
Vẫn đẹp như giọt nắng vàng ban mai
Cái thời hai mốt hai hai
Rủ nhau gái sắc, trai tài nên duyên...


Đã lâu tình lại nhóm nhen,
Lung linh hiện hữu đan chen thuở nào?
Một thời lãng mạn làm sao
Gặp rồi, muốn gặp...?
                 Thấp cao tỏ tường?
Hai người ngồi tựa dưới sương
Nhìn trăng, sao...
                Sợ lạc đường mắt nhau
Từ trong sâu thẳm đêm thâu
Muốn ôm hết thảy...
                Chắp câu Kim Kiều
Cái nhìn đăm đắm xiêu xiêu
Thế thôi...

        Chỉ thế...
                  Nuông chiều chi đâu?
                                               17/12/2011

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

DỐC XƯA

                                          

 DỐC XƯA
Ngµy Êy
xa råi…
cßn in s©u
            trong t©m thøc.
M­ưa!
®­ưêng ®Êt phï sa tr¬n tr­ît.
vÊt v¶ v­ưît qua con ®ª ch¾n lò.
Dèc nhá
chia ®Êt lµng thµnh hai nöa
®Ó c¶ ®êi
nöa lµng ngoµi
th­¬ng nhí nöa lµng trong.

Dèc ®ª.
Nh÷ng ®ªm tr¨ng sao
s­ư¬ng bu«ng ­ít ¸o
b¹n bÌ ®«i løa
bµn tay n¾m chÆt lÊy bµn tay
m¾t nh×n ngÊn lÖ...
hÑn mét c©u thÒ…

Göi l¹i quª h­¬ng
Tuæi trÎ lªn ®­êng.
tr¶i bao th¸ng n¨m
v­ît qua tõng con dèc
dï ng¾n, dï dµi
                 thoai tho¶i, cheo leo
dèc v­ư¬n cao v­ît qua nói thµnh ®Ìo
lµm nªn chiÒu dµi ®Êt n­íc…

Mçi cung ®­êng ®i qua
dµy thªm bao kû niÖm
mang theo niÒm vui
vµ nçi nhí.
VÒ con Dèc- §ª- X­ưa…
                1/1/2013
                   

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

CHIỀU BUỒN

    CHIỀU BUỒN           
Trời không còn xanh nữa
Không gian đục màu da
Mưa bay bay ướt áo
Ngài ngại ra khỏi nhà.


Hàng xóm qua nhiều- Chán!
Bạn bè lại ở xa,
Tình cũng chẳng mặn mà!
Câu thơ làm tản mạn,


Chiều cuối thu đang cạn
Chuyển dần sang đông hanh
Cho ta nhiều cảm nhận
Tâm hồn bỗng lạnh tanh.


Hoàng hôn màu tím tái
Đất trời dần nhạt phai
Chim vội tìm về tổ
Buồn biết ngỏ cùng ai?
  

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

MỪNG THỌ BẨY MƯƠI

                                        MƯNG TUỔI 70
               Thủ vỹ ngâm luật trắc

Thế sự xoay tròn mộng ước ao?
Tư duy, sức khỏe vẫn dồi dào.
Thảnh thơi cầm bút gieo vần luật
Nhàn rỗi mài nghiên đẩy cao trào
Phấn đấu cả đời tâm đức sáng
Làm gương trọn phận dạ thanh cao.
Bảy mươi tuổi thọ không còn trẻ
Thế sự xoay tròn mộng ước ao !

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

BA MƯƠI NĂM NỮA

                                 

                                         BA MƯƠI XUÂN NỮA
                    Thủ vỹ ngâm luật bằng

Ba mươi xuân nữa mới đầy trăm
Trọn cái tơ duyên một kiếp tằm.
Vất vả gian truân không nản trí
Nhọc nhằn khổ luyện vững bề tâm
Công thành có được kiên trì định
Danh toại cậy nhờ phấn đấu chăm.
Phía trước thênh thang đời rộng mở
Ba mươi xuân nữa mới đầy trăm

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

DUYÊN ĐÔI LỨA

                                             DUYÊN ĐÔI LỨA    
                         (Tặng hai cháu Hải Giang)


Buồn vui xen lẫn tiếng cười
Thương cha mẹ đẻ, theo người tôi yêu
Quê chồng chưa nói chi nhiều
Xe đưa cũng phải qua chiều tới nơi
Phải duyên chồng vợ ở đời
Cho dù góc bể, chân trời quản chi
Ở đời sợ nhất biệt ly
Còn yêu nhau chẳng xá gì đường xa
Đêm nay dưới ánh trăng tà
Ngời hiên hai đứa mặn mà bên nhau...
                     Ninh Bình ngáy: 14/23/2011